Home > Sastra Santri > Muhammad Sang Kekasih*

Muhammad Sang Kekasih*

Ya Nabi, Salam alaika

Ya Rosul, salam alaika

Ya Habib, salam alaika

Sholawatullah alaika

Duh kanjeng Nabi …

Mugi tinampi kawula salam

Duh kang  kinatresnan …

Tulusing manah ngaturaken panuwun

Maewu karaharjan mugi tansah banjir keroban

Marang penderek marang kawula dasih

Ing galih manah kang kebak sih

Duh janma pinilih

Sak purnaning wengi cumlarat surya raina

Dados sesuluhing petenge dalan kawula

Duh katresnan pepujaning  ati tuk tinuladha

Cubluk jahil kawula lunga sirna

Ginanti iman islam ing  dhadha ing ludiro

Anta syamsun anta badrun

Anta nurun fauqon nuri

Anta isyiruw-wa gholi

Anta misybahusy-syuduri

Panjenenganira pindha baskara Purnama tan  tinandhing liya

Tuhu cahaya sak nduwur  cahaya

Keparengan kawula pethik kembang piwulang

Saking kebon sabda kang panjenengan siram

Pinangkaning paes kang laku dak lakoni

Tumuju maring ridhoning gusti

Bismillah …

Kelawan wewarah

Jejek mantep kawula mlampah

* oleh Kamar 1 Putri

(JUARA II  LOMBA KREASI SHOLAWAT DAN PUISI DALAM MILAD PPLQ XII)

Categories: Sastra Santri Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: